START :: AKTUALNOŚCI :: KONTAKT  
  misja zarząd historia
 

 

 

 

 DANE FIRMY:
 
Nazwa: Fabryka Wódek "Polmos Łańcut" Spółka Akcyjna
ul. Kolejowa 1, 37-100 Łańcut, Polska
Telefon: Centrala - (17) 715 12 00
Sekretariat - (17) 715 12 29
Dział Sprzedaży - (17) 715 12 35
Dystrybucja Sobieski - (17) 715 12 40
Dział Eksportu - (17) 715 12 37
Faks: Sekretariat - (17) 715 12 29
Dział Sprzedaży - (17) 715 12 35
Dystrybucja Sobieski - (17) 715 12 40
e-mail: distillery@polmoslancut.com.pl   pozostałe adresy e-mail
Sąd rejestrowy: Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie
Nr KRS: 0000038445
Zarząd: Ryszard Rzepka
Regon: 960009127
NIP: 815-00-02-890
Konto Bankowe: BRE Bank S.A. O/Rzeszów 39 1140 1225 0000 3485 8900 1033
Kapitał: Kapitał akcyjny 92 145 000,00 zł
Kapitał opłacony 92 145 000,00 zł