fabryka

 
produkty
jako��
sprzeda�
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie,
Nr KRS: 0000038445, NIP: 815-00-02-890,
Kapitał zakładowy: 206.486.325,00 zł
Regon: 690009127

Komunikacja z akcjonariuszamiWEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE Fabryka Wódek Polmos Łańcut S.A., na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w biurze Spółki pod adresem ul. Kolejowa 1, 37-100 Łańcut tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Fabryka Wódek "POLMOS ŁAŃCUT'' S.A.
ul. Kolejowa 1 37-100 ŁAŃCUT Poland
tel: +48 17 2254261 Fax: +48 17 2254015
e-mail: lancut@premiumdistillers.pl