fabryka

 
produkty
jakość
sprzedaż
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie,
Nr KRS: 0000038445, NIP: 815-00-02-890,
Kapitał akcyjny 92 145 000,00 zł,
Kapitał opłacony 92 145 000,00 zł.

Fabryka Wódek "POLMOS ŁAŃCUT'' S.A.
ul. Kolejowa 1 37-100 Łańcut Poland
tel: +48 17 2254261 Fax: +48 17 2254015
e-mail: distillery@polmoslancut.com.pl
pozostałe adresy e-mail